DirectHR Service

Công ty MKSystem

Web

Trang web điện tử hỗ trợ cho việc làm bảo hiểm DirecHR

Trang web này được thiết kế và lập trình bằng PHP thuần. Không dùng Framework hoặc CMS.

Thông tin cơ bản
Ngày release
2019.06.17
Khách hàng
Công ty MKSystem
Dịch vụ
  • Chế tác
  • Lập kế hoạch
  • Quản lý
  • Thiết kế

Đến web

CONTACT HERE!

Xin liên hệ ở đây